Skip to main content

最新消息

【本會】107年度農曆春節休假公告(2/15-2/20共計6天)

發表於
日期: 
2018-02-12 (All day) - 2018-02-21 (All day)

 

喜臨旺來~2018新年快樂

發表於

 

【公告】106/12/18(一)會務人員休假,暫停辦公

發表於

 

【公告】106/10/16(一)會務人員休假,暫停辦公

發表於
日期: 
2017-10-13 (All day) - 2017-10-17 (All day)

 

【公告】8月11日(五)、8/14(一)會務人員休假,暫停辦公

發表於
日期: 
2017-08-11 (All day) - 2017-08-15 (All day)

 

【公告】7月26日(三)會務人員休假,暫停辦公

發表於
日期: 
2017-07-25 (All day) - 2017-07-27 (All day)

 

訂閱文章